قالیشویی و مبل شویی سبلان

تعمیرات قالی

در مجموعه قالیشویی سبلان کلیه خدمات ترمیم و بازسازی فرش انجام میشود که به دسته های زیر تقسیم میشوند:

• رفوگری فرش

• شیرازه دوزی و چرم دوزی

• قایق زنی و ریشه دوزی

• ترمیم بید خوردگی

• رنگبرداری و لکه برداری

• پرداخت

• و …

تعمیرات قالی
تعمیرات قالی